Vad menas med personlig konkurs?

Syftet med denna artikel är att förklara vad en personlig konkurs är och hur man undviker att inte hamna i en.

Skillnaden mellan personlig konkurs och konkurs är att en personlig konkurs gäller fysiska personer och en konkurs gäller företag eller juridiska personer.

Vad är då en konkurs? En konkurs är när när en privatperson eller ett företag eller en juridisk person har skuldsatt sig och inte kan betala tillbaka skulderna till fordringsägaren. Ungefär 20% av alla konkurser gäller fysiska personer.

Vid en konkurs värderas den skuldsattes tillgångar och dessa används för att betala av skulden. För att få ett beslut om konkurs kan du om du är satt på obestånd, vilket innebär att du inte har möjlighet att betala dina skulder, kan du själv ansöka om konkurs hos tingsrätten. Fordringsägare kan också ansöka om konkurs.

Vid en konkurs tillsätts det en konkursförvaltare som ska se till att skulderna betalas med tillgångarna som finns. Även fast man är försatt i konkurs betyder det inte att skulderna kommer att ha försvunnit när konkurstiden går ut. En skuld som är obetald när konkurstiden är slut kommer fortfarande krävas av fordringsägaren. Konkurstiden fastställs av tingsrätten vid beslutet om konkurs. Om du har en skuld till den som har försatts i en konkurs skall detta betalas till konkursförvaltaren, om du betalar direkt till företaget eller personen som är försatt i konkurs kan du komma att krävas på skulden igen.

Vad gäller för den som är försatt i en konkurs?

När du är försatt i konkurs förfogar man inte längre över sin egen egendom, du kan inte sluta några avtal så som abonnemang, hyreskontrakt eller liknande. Du kan inte bedriva någon verksamhet som kräver bokföringsskyldighet, det vill säga att driva ett företag eller en förening. Du kan inte heller agera juridisk person eller vara med i en styrelse för ett aktiebolag. Du får heller inte betala för något eller köpa något om det inte är livsnödvändiga kostnader som mat, bostadshyra, hygienprodukter andra livsnödvändigheter. Detta kan även kallas förbehållsbelopp (se http://www.ne.se/förbehållsbelopp) och är ett annat ord för existensminimum. När du är försatt i konkurs eller ställföreträdare för att företag som är försatt i konkurs ska du hjälpa förvaltaren med all information som kan vara nödvändig vid konkursen, du måste även avlägga en ed på konkursbouppteckningen om att du ska tillhandahålla information till konkursförvaltaren. Fysiska personer kan inte bli av med sina skulder i en konkurs. Ägare till ett aktiebolag som har fått konkursen att upphöra kan däremot starta ett nytt aktiebolag utan några skulder.

Vad ska man göra för att inte hamna i en personlig konkurs?

Viktigast är att ha en bra överblick över din ekonomi. Budgetera vad du ska lägga dina pengar på och se till att du alltid har en buffert motsvarande tre månadslöner på ett förmånligt sparkonto. Om du är missnöjd med din inkomst kan du tala med din arbetsgivare och framföra dina goda sidor. Är förhandlingen lyckad finns en god chans att du får förhöjd inkomst genom att visa att du kan och vill. Skulle en ökad inkomst på ditt nuvarande arbete inte vara möjligt ska du inte vara rädd för att söka efter nya möjligheter som kan gynna dig i längden.

Har du inte något arbete kan du få hjälp från arbetsförmedlingen att hitta ett jobb. Under tiden du är inskriven hos arbetsförmedlingen har du rätt att få ersättning från Alfa-kassan förutsatt att du studerat tidigare eller arbetat (intyg måste uppvisas). Du måste vara inskriven som arbetslös hos arbetsförmedlingen i 90 dagar innan du har rätt till ersättning från alfa-kasan.

Har du arbetat tidigare och varit med i a-kassan i över ett år har du rätt till att få inkomstrelaterad ersättning upp till 80% av din tidigare lön, dock högst 680kr/dag. På det sättet har du en inkomst medan du letar efter ett jobb som passar dig. Med inkomsten från Alfa-kassan eller A-kassan blir det lättare att hantera livsnödvändigheter som mat, bostad och hygien.

Om du inte har något arbete och märker att din ekonomi inte går ihop ska du undvika att handla på kredit eller ta lån som du tror du inte kommer att kunna återbetala. Obetalda lån kan i många fall kan det vara första steget mot en konkurs. Att vara arbetslös och ha problem med sin ekonomi kan få en att fatta dåliga ekonomiska beslut.

Kontakta även myndigheterna så att de kan ge dig råd och hjälpa dig med t.ex. bostadsbidrag, socialbidrag och liknande för att klara din ekonomiska kris medan du försöker få ordning din situation. Akta dig för att bli bekväm med att inte ha arbete. Kom ihåg att det finns många fördelar med att ha ett arbete då du utvecklas, får pension när du är gammal och inte längre kan arbeta, bidrar till att samhället och mycket mer.

Publicerad 2009-11-17