Betalningsföreläggande

Publicerad 2009-11-17

Betalningsföreläggande är något som en fordringsägare kan ansöka om hos Kronofogden då hjälp behövs för att kräva betalning av en gäldenär.

Summarisk process

När en ansökan om betalningsförläggande inkommer till Kronofogden följer en process som i fackspråk kallas summarisk process. Först skickas ett föreläggande (kravbrev) till gäldenären. Svaranden får då ta ställning till innehållet i föreläggandet och har möjlighet att antingen bestrida detta eller acceptera vad som står i kravbrevet. Bestrids yrkandet får fordringsägaren besluta om målet ska överlämnas till tingsrätten eller läggas ned. Om yrkandet inte bestrids fastställer Kronofogden ett utslag som är ett beslut där svaranden är skyldig och att skulden är riktig.

Utslag

Utslaget verkställs genom att Kronofogden undersöker gäldenärens tillgångar och därefter sker eventuellt en utmätning av gods som motsvarar skuldens värde. I samband med detta utfärdas en betalningsanmärkning och därför är det viktigt att bestrida ett föreläggande inom den tid som står angivet på kravbrevet om man anser att uppgifterna är felaktiga. Om en tvist uppstår och parterna har olika uppfattning om de avgifter som skulden innefattar kan fordringsägaren välja att ta målet till domstol.

Skulle det gå så långt att målet tas upp i domstol får gäldenären ingen betalningsanmärkning. Detta förutsatt att gäldenären besvarar stämningen och kommer till förhandlingarna. Dyker gäldenären inte upp under förhandling dömer tingsrätten en tredskodom och i samband med detta utfärdas en betalningsanmärkning. Om gäldenären besvarar stämningen och kommer till förhandlingarna kommer utfärdas ingen betalningsanmärkning, oavsett hur rätten dömer. Däremot kan gäldenären istället för en betalningsanmärkning komma att få en dom på dig. En dom är ofta sämre än en betalningsanmärkning och syns i vissa kreditupplysningar. Därför är det oklokt att försöka nyttja detta kunnande genom att bestrida ett betalningsföreläggande som egentligen är riktigt.

Ansökan om betalningsföreläggande

Ansökan om betalningsföreläggande kan göras online och länken till Kronofogdens ansökningsformulär finner du här.

För juridiska personer utfärdas en betalningsanmärkning direkt i samband med att ett betalningsföreläggande från kronofogden skickas ut. Här spelar det alltså ingen roll om betalningsföreläggandet bestrids eller inte, betalningsanmärkningen utfärdas oavsett.

Avgiften för ansökan om betalningsföreläggande är i skrivande stund (2009-11-17) 300 kronor och denna summa faktureras i samband med ansökan.

Fem av Kronofogdemyndighetens kontor (Gävle, Luleå, Visby, Uddevalla och Östersund) handlägger ansökningar om betalningsföreläggande och din ansökan ska skickas till olika kontor beroende på var svaranden är bosatt. På Kronofogdens hemsida finns en lista över vilka postnummer som handläggs av vilket kontor. Denna lista finner du här.