Betalningsanmärkning

En skuld som inte betalas i tid kan ge betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning är ett tecken på att den drabbade inte har skött sin ekonomi och försvårar framtida kreditmöjligheter.

Hur får man en betalningsanmärkning?

En skuld kan vara enskild, det vill säga gälla skuld till personer eller företag, eller allmän och gälla skuld till staten, exempelvis obetalda skatter.

När en skuld inte blivit betald i tid kan fordringsägaren ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

I enskilda mål kontrollerar Kronofogden först om skulden är riktig. Detta sker genom att Kronofogden skickar ett kravbrev till den betalningsskyldige, gäldenären. Om skulden inte bestrids går kronofogden vidare med skulden och genomför en utmätning av gods motsvarande skuldens värde. Nu får den skuldsatte också betalningsanmärkning.

Om gäldenären bestrider skulden kan fordringsägaren stämma den skuldsatte och begära prövning i tingsrätten. Besvarar gäldenären inte stämningen, eller uteblir från förhandlingen, utfärdar tingsrätten en tredskodom vilket också ger den betalningsskyldige en betalningsanmärkning. Besvarar gäldenären däremot stämningen och infinner sig till förhandlingarna i tingsrätten utfärdas ingen betalningsanmärkning oavsett hur tingsrätten dömer.

 

Orsakerna kan variera

En betalningsanmärkning kan uppkomma många av olika skäl. Några av de vanligaste orsakerna är:

 

En betalningsanmärkning gör det svårt att låna

Att ha en betalningsanmärkning innebär ofta svårigheter att få lån. Det kan handla om lån för köp av lägenhet eller fastighet, möjlighet att handla på avbetalning eller andra krediter. En betalningsanmärkning kan också försvåra möjligheten att få telefonabonnemang och arbete.

En betalningsanmärkning som utfärdats för en privatperson finns kvar i kronofogdens register i tre år (36 månader). Tiden räknas från det datum då händelsen som orsakat anmärkningen inträffade. För företag finns betalningsanmärkningen kvar i fem år.

Registrerade betalningsanmärkningar kvarstår även om man betalar skulden efter att kronofogden meddelat ett utslag.

Sekretess

Om en skuld betalas inom den tid som står angiven på kronofogdens inbetalningskort (vanligtvis två veckor) sekretessmarkeras den återbetalda skulden. Detta innebär i praktiken att kreditupplysningsbolagen kan ta bort en utfärdad anmärkning. Sekretessen gäller dock endast om skulden som återbetalats är personens eller företagets enda skuld som finns registrerad hos Kronofogden. Sekretessen hävs, och betalningsanmärkningen blir åter synlig, om en ny skuld registreras hos kronofogden inom två år.

 

Så undviker du att få betalningsanmärkningar

För att undvika att hamna i kronofogdens register över personer med misskötta krediter bör man noggrant sköta sina räkningar och se till att betala dessa i tid, även under semestern.

Får man en faktura eller ett inkassokrav som man inte känner igen är det viktigt att man bestrider betalningskravet omgående och tar kontakt med den person eller det företag som anser att du är skyldig pengar. Det är även viktigt att i samband med detta kontakta inkassobolaget och se till att ärendet stoppas i väntan på utredning.

Publicerad 2009-10-07